KiadványainkSzalkai-kódex


Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyve
Facsimile kiadás magyar és angol nyelvű tanulmánnyal.
Esztergom, 2019.
ISBN 978 615 00 3149 1
Előállítás: Pytheas Könyvmanufaktúra

A kiadáshoz Erdő Péter bíboros, prímás írt bevezetőt. A bevezető tanulmány és a sajtó alá rendezés Sarbak Gábor munkája. A tanulmányt Korondi Ágnes fordította angolra. A nyomdai munkálatokat a Pytheas Könyvmanufaktúra végezte Kelemen Eörs irányításával.

A hasonmás kiadás három változatban készült. Belső tartalma mindegyiknek azonos. A teljes hasonmás (csatokkal) nem kerül kereskedelmi forgalomba.

A tokkal ellátott, bőrkötésű díszes változat (15.000,- ft) és az egyszerűbb kivitel (10.000,-ft) megvásárolható a könyvtárban.
Rendelés: bibliotheca@biblotheca.hu

Teljes hasonmásTokkal ellátott, bőrkötésű díszes változatPapírkötésű egyszerűbb kivitel

A képek kattintással nagyíthatóak.

A kódex eredetije digitálisan tanulmányozható a könyvtár Bibliotheca digitalis oldalán.
Bakócz-graduálé CD


A képek kattintással nagyíthatóak.


Hallgasson bele a CD anyagába!

A Bakócz-graduálé megtekinthető Bibliotheca digitalis oldalunkon is

A kiadvány könyvtárunkban 3000,-ft-os áron megvásárolható.

     A megújuló múzeumi terekkel tavaly megnyitott Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár látogatói ez alkalommal és a Szakrális művészetek hetén már hallhatták a Bakócz-graduálé dallamait a Schola Academica tolmácsolásában. A felemelő zenei élményekből fakadt az a gondolat, hogy a kutatás szerint soha meg nem szólaló, kétkötetes, hatalmas díszkódex tételei cd formájában is meghallgathatóak legyenek. A Schola Academica ( karnagyai Merczel György, Mizsei Zoltán és Héja Benedek) kezdeményezésére a kódex őrzőhelye, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kiadásában látott napvilágot a felvétel, mely az esztergomi bazilika Bakócz-kápolnájában készült, Németh János kanonok-plébános jóvoltából. A Schola Academica kórus a Schola Hungarica utódaként, az egykori karnagy Dobszay László halála után két évvel, 2013-ban jött létre a korábbi másik karnagy, Szendrei Janka jóváhagyásával. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének hallgatóiból és a Schola Hungarica egykori tagjaiból újraalakult együttes főleg gregorián zenét énekel. A Schola Hungarica mintegy 60 lemezén számos gregorián ének hallható középkori magyar kódexekből, mindazonáltal kizárólag a Bakócz-graduálét bemutató felvétel eddig nem készült. A Schola Academica első lemezfelvételét ennek a – magyar zenetörténet számára is igen fontos – kódexnek szenteli. A közel ezer gregorián tételt tartalmazó forrás anyagából történő válogatást két szempont vezérelte. Egyrészt ízelítőt kívánt adni a graduálé zenei világából egy-egy fontosabb dallammal, másrészt magyar vonatkozású, vagy magyar jellegzetességet mutató darabokat választottak.

     A kódex - a cd belső borítóján is olvasható – rövid ismertetése zenetörténeti, valamint könyvtörténeti szempontból Kovács Andreának és Körmendy Kingának köszönhető.

     „A Bakócz-graduálé a középkori magyar királyság zenei és könyvdíszítési kultúrájának egyik különleges emléke. A kétkötetes reneszánsz díszkódex liturgikus anyagát a 16. század első évtizedében, nagy valószínűséggel Bakócz Tamás esztergomi érsek, bíboros (1497-1521) megrendelésére állították össze. A graduálé díszítését 1514 után kezdték meg a budai könyvfestőműhelyben. Az első kötetben a többször belefestett püspöksüveges Bakócz-Erdődi családi címer, valamint a második kötetben Simon és Judás apostolok kiemelt ünnepe magyarázat lehet arra a feltételezésre, hogy a graduálét Bakócz Tamás unokaöccse, Erdődi Simon, későbbi zágrábi püspök (1518-1543) számára készíttette és díszíttette. A graduálé díszítése Bakócz Tamás halála (1521) után abbamaradt.” (Körmendy Kinga) „A karácsonyi alleluja dallama, mely a középkori Magyarországon Esztergom és néhány tőle függő tradíció sajátja volt, külföldön ismeretlen. A nagycsütörtöki krizmaszentelést kísérő himnusz a Bakócz-graduáléban két igen ritka strófával bővült. Míg az alleluja nagyszombati visszaadását bevezető ritkaságként számontartott trópus elsősorban esztergomi forrásokban szerepelt, addig a húsvéti körmeneti antifóna trópusa graduáléink kedvelt darabja volt, mely később népénekkönyvekben és többszólamú feldolgozásban is megjelent. A főegyházmegye patrónusának és a magyar szenteknek a tiszteletére készült alleluják hazai alkotások. Adalbert szekvenciáját nagy valószínűséggel Esztergomban, Erzsébetét pedig Zágrábban állították össze. Ma kizárólag a Bakócz-graduáléból ismerjük dallamával együtt Szent Benedek böjti énekét.” (Kovács Andrea)

     A grafika Szeder Balázs munkája, a fotókat Mudrák Attila készítette. Hangmérnök: Erdélyi Péter, gyártó: Media Pro Hungary Kft.

     A lemez megvásárolható az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban (www.bibliotheca.hu), ahol a honlap Kiadványaink menüpontjában lehetőség van a belehallgatásra is, a könyvtárba látogatva pedig megtekinthető a kódex és a gyűjtemény állandó, valamint időszaki kiállítása. A kétkötetes díszkódex digitalizált változatában „lapozásra” is lehetőség nyílik a könyvtár honlapjának Bibliotheca digitalis oldalán.