KiadványainkKörmendy Kinga-Lauf Judit-Madas Edit-Sarbak Gábor: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei
(Szerkesztette: Madas Edit)Esztergom-Budapest, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár - Akadémiai Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, 2021

ISBN: 978 963 200 714 4

Nyomdai kivitelezés: Pytheas Könyvkiadó és Nyomda

A kötet az esztergomi könyvtárakban található kódexek tudományos igényességgel készült leíró katalógusa, a Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae sorozat legújabb tagja.

A részletes állománytörténeti tanulmányt és az adatbőség jellemezte leírásokat mutatók, mellékletek és szakirodalmi jegyzék, valamint színes képek egészítik ki.

A katalógus az MTA – OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoportban készült, Körmendy Kinga, Lauf Judit, Madas Edit és Sarbak Gábor munkája. (Egyes tételek esetén társszerzői: Boreczky Anna, Erdő Péter, Szoliva Gábriel, Dominique Vanwijnsberghe, Kateřina Voleková, Zsoldos Endre.)

Az igényes nyomdai kivitelezést a Pytheas Könyvkiadó és Nyomda végezte.

Ára: 6.000,- ft

Rendelés: bibliotheca@bibliotheca.huAz esztergomi kódexkatalógus német nyelvű változata

Körmendy Kinga-Lauf Judit-Madas Edit-Sarbak Gábor: Katalog der Mittelalterlichen Handschriften in Esztergom

(herausgegeben von Edit Madas, deutsche Fassung von András Vizkelety)Esztergom-Budapest, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár - Akadémiai Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, 2022

ISBN: 978 963 200 718 2

Nyomdai kivitelezés: Pytheas Könyvkiadó és Nyomda

Ára: 12.000,- ft

Rendelés: bibliotheca@bibliotheca.huLibri diversi magni et parviVálogatott tanulmányok a Főszékesegyházi Könyvtár történetéhez és Esztergom város középkori könyvkultúrájához
Szerkesztette Körmendy Kinga és Madas Edit
Esztergom, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, 2021
Ára: 4.000,- ft

     Körmendy Kinga az Akadémiai Könyvtár néhány kódextöredékének eredete után kutatva ötven évvel ezelőtt kezdett a Főszékesegyházi Könyvtár liturgikus kódexeivel foglalkozni. Már az első alkalommal azonosította azt az antifonálét, amelyből az egyik levéltári borítónak felhasznált töredék származott. Doktori disszertációját hat évvel később az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsáról írta, amelyet e töredékekkel is dokumentált. Az elmúlt évtizedek során hazai és külföldi könyvárakban rendszeresen kutatott középkori esztergomi kódexek után, alapos kodikológiai elemzéssel tárva fel az egykori használat nyomait és a használók kilétét. Ennek alapján dolgozta fel monografikusan is az esztergomi kanonokok egyetemjárását és könyvhasználatát. A könyvtár idegen eredetű kódexeinek sorsával is behatóan foglalkozott a gyűjtemény koraújkori-, újkori állománytörténetének részeként, megemlékezve a mindenkori könyvtárosok tevékenységéről is. Válogatott tanulmánygyűjteményének közzétételére jó alkalom kutatói pályájának kerek évfordulója és az esztergomi könyvtárak kódexkatalógusának megjelenése. A katalógus, amelynek Körmendy Kinga is munkatársa volt, sok új eredményt hozott. E könyv lehetőséget kínált számára, hogy korábbi tanulmányait jelenlegi kutatási tapasztalataival átdolgozza. A tanulmányokat úgy válogatta, hogy az egykori és jelenkori kutató kollégák, valamint saját tanulmányai bemutassák a közel ezer éves könyvtár művelődéstörténeti jelentőségét, Esztergom könyv- és könyvtári kultúrájának töredékeiből is megismerhető történetét.
(Madas Edit)

Rendelés: bibliotheca@bibliotheca.hu

Szalkai-kódex


Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyve
Facsimile kiadás magyar és angol nyelvű tanulmánnyal.
Esztergom, 2019.
ISBN 978 615 00 3149 1
Előállítás: Pytheas Könyvmanufaktúra

A kiadáshoz Erdő Péter bíboros, prímás írt bevezetőt. A bevezető tanulmány és a sajtó alá rendezés Sarbak Gábor munkája. A tanulmányt Korondi Ágnes fordította angolra. A nyomdai munkálatokat a Pytheas Könyvmanufaktúra végezte Kelemen Eörs irányításával.

A hasonmás kiadás három változatban készült. Belső tartalma mindegyiknek azonos. A teljes hasonmás (csatokkal) nem kerül kereskedelmi forgalomba.

A tokkal ellátott, bőrkötésű díszes változat (15.000,- ft) és az egyszerűbb kivitel (10.000,-ft) megvásárolható a könyvtárban.
Rendelés: bibliotheca@bibliotheca.hu

Teljes hasonmásTokkal ellátott, bőrkötésű díszes változatPapírkötésű egyszerűbb kivitel

A képek kattintással nagyíthatóak.

A kódex eredetije digitálisan tanulmányozható a könyvtár Bibliotheca digitalis oldalán.
Bakócz-graduálé CD


A képek kattintással nagyíthatóak.


Hallgasson bele a CD anyagába!

A Bakócz-graduálé megtekinthető Bibliotheca digitalis oldalunkon is

A kiadvány könyvtárunkban 3000,-ft-os áron megvásárolható.

     A megújuló múzeumi terekkel tavaly megnyitott Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár látogatói ez alkalommal és a Szakrális művészetek hetén már hallhatták a Bakócz-graduálé dallamait a Schola Academica tolmácsolásában. A felemelő zenei élményekből fakadt az a gondolat, hogy a kutatás szerint soha meg nem szólaló, kétkötetes, hatalmas díszkódex tételei cd formájában is meghallgathatóak legyenek. A Schola Academica ( karnagyai Merczel György, Mizsei Zoltán és Héja Benedek) kezdeményezésére a kódex őrzőhelye, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kiadásában látott napvilágot a felvétel, mely az esztergomi bazilika Bakócz-kápolnájában készült, Németh János kanonok-plébános jóvoltából. A Schola Academica kórus a Schola Hungarica utódaként, az egykori karnagy Dobszay László halála után két évvel, 2013-ban jött létre a korábbi másik karnagy, Szendrei Janka jóváhagyásával. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének hallgatóiból és a Schola Hungarica egykori tagjaiból újraalakult együttes főleg gregorián zenét énekel. A Schola Hungarica mintegy 60 lemezén számos gregorián ének hallható középkori magyar kódexekből, mindazonáltal kizárólag a Bakócz-graduálét bemutató felvétel eddig nem készült. A Schola Academica első lemezfelvételét ennek a – magyar zenetörténet számára is igen fontos – kódexnek szenteli. A közel ezer gregorián tételt tartalmazó forrás anyagából történő válogatást két szempont vezérelte. Egyrészt ízelítőt kívánt adni a graduálé zenei világából egy-egy fontosabb dallammal, másrészt magyar vonatkozású, vagy magyar jellegzetességet mutató darabokat választottak.

     A kódex - a cd belső borítóján is olvasható – rövid ismertetése zenetörténeti, valamint könyvtörténeti szempontból Kovács Andreának és Körmendy Kingának köszönhető.

     „A Bakócz-graduálé a középkori magyar királyság zenei és könyvdíszítési kultúrájának egyik különleges emléke. A kétkötetes reneszánsz díszkódex liturgikus anyagát a 16. század első évtizedében, nagy valószínűséggel Bakócz Tamás esztergomi érsek, bíboros (1497-1521) megrendelésére állították össze. A graduálé díszítését 1514 után kezdték meg a budai könyvfestőműhelyben. Az első kötetben a többször belefestett püspöksüveges Bakócz-Erdődi családi címer, valamint a második kötetben Simon és Judás apostolok kiemelt ünnepe magyarázat lehet arra a feltételezésre, hogy a graduálét Bakócz Tamás unokaöccse, Erdődi Simon, későbbi zágrábi püspök (1518-1543) számára készíttette és díszíttette. A graduálé díszítése Bakócz Tamás halála (1521) után abbamaradt.” (Körmendy Kinga) „A karácsonyi alleluja dallama, mely a középkori Magyarországon Esztergom és néhány tőle függő tradíció sajátja volt, külföldön ismeretlen. A nagycsütörtöki krizmaszentelést kísérő himnusz a Bakócz-graduáléban két igen ritka strófával bővült. Míg az alleluja nagyszombati visszaadását bevezető ritkaságként számontartott trópus elsősorban esztergomi forrásokban szerepelt, addig a húsvéti körmeneti antifóna trópusa graduáléink kedvelt darabja volt, mely később népénekkönyvekben és többszólamú feldolgozásban is megjelent. A főegyházmegye patrónusának és a magyar szenteknek a tiszteletére készült alleluják hazai alkotások. Adalbert szekvenciáját nagy valószínűséggel Esztergomban, Erzsébetét pedig Zágrábban állították össze. Ma kizárólag a Bakócz-graduáléból ismerjük dallamával együtt Szent Benedek böjti énekét.” (Kovács Andrea)

     A grafika Szeder Balázs munkája, a fotókat Mudrák Attila készítette. Hangmérnök: Erdélyi Péter, gyártó: Media Pro Hungary Kft.

     A lemez megvásárolható az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban (www.bibliotheca.hu), ahol a honlap Kiadványaink menüpontjában lehetőség van a belehallgatásra is, a könyvtárba látogatva pedig megtekinthető a kódex és a gyűjtemény állandó, valamint időszaki kiállítása. A kétkötetes díszkódex digitalizált változatában „lapozásra” is lehetőség nyílik a könyvtár honlapjának Bibliotheca digitalis oldalán.