Észrevételeiket, megjegyzéseiket az alábbi címre várjuk: horvath.maria@bibliotheca.hu


Majer István
  (1813-1893)

Teológiai doktor, stagnei választott püspök, káptalani helynök, az esztergomi főkáptalan nagyprépostja, rézmetsző, gyűjtő.

Pór Antal
  (1834-1911)

Pápai prelátus, esztergomi kanonok, országgyűlési képviselő, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár prefektusa.

Némethy Lajos
  (1840-1917)

Plébános, egyháztörténész, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár könyvtárosa.