Kőrösy Zsigmond (1614-1654)

Esztergomi kanonok.

Hivatkozás: Kollányi 266.

Sigismundi Keörös mp kézírásos tulajdonbejegyzés. Könyvei az 1611. évi nagyszombati zsinat rendelkezései nyomán kerülhettek a főszékesegyházi káptalan tulajdonába.
kézírásos tulajdonbejegyzés

felirat: Sigismundi Keörösi Parochi Szerediensis Littera AAA.