Jordánszky Elek (1765-1840)

Esztergomi kanonok, fölszentelt püspök.

Hivatkozás: Kollányi 429.
Hivatkozás: Pex – Somogyi-könyvtár

Kapcsolat: Luzsénszky László (1732-1790)

kézírásos bejegyzés

donatus ab Ill[ustrissi]mo D[omin]o Ep[isco]po Ladislao Barone Luzsénszky, die 15 Januar 1790 mihi Alexio Jordánszky m[anu] p[ropria]

A hordozókötet adatai