Luzsénszky László (1732-1790)

Esztergomi kanonok, fölszentelt püspök.

Hivatkozás: Némethy 176.
Hivatkozás: Kollányi 379.

rézmetszetes, címeres ex libris, 98x133 mm

felirat: Ladislaus L: B: Luzenszky de Riglicze Abbas B. M. V. de Campo Strigoniensi, E. M. Strig. Canonicus, Archidiaconus Neogradiensis, Proto-Not. Apost.
(Ladislaus Liber Baro Luzenszky de Riglicze Abbas Beatae Mariae Virginis de Campo Strigoniensi, Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canonicus, Archidiaconus Neogradiensis, Proto-Notarius Apostolicus)

kézírásos bejegyzés

donatus ab Ill[ustrissi]mo D[omin]o Ep[isco]po Ladislao Barone Luzsénszky, die 15 Januar 1790 mihi Alexio Jordánszky m[anu] p[opria]
kézírásos tulajdonbejegyzés

B. Ladislai Luzénszky 1764.