Budai Péter (Petrus Budaeus) (XVII. század)

Református lelkész. Feltehetően azonos a Bura László által közreadott Szatmári diákok, 1610-1852 (Szeged, 1994) című kötetben szereplő Petrus Budaeussal (p.12.).

Kapcsolat: Szenczi Molnár Albert (1574-1634)

 

kézírásos bejegyzés

Viro R[everendo] S[acer]do[ti] [et] insigni pietate praestantisso D[omi]no Petro Budaeo suo in Christo fratri dilectae, Amoris ergo d[e]dit Albertus Molnar 1626

A hordozókötet adatai