Szenczi Molnár Albert (1574-1634)

Református lelkész, zsoltárfordító.

 

kézírásos bejegyzés

Viro R[everen]do, et insigni pietate praestantiss[im]o D[omi]no Petro Budaeo, suo in Christo fratri dilecto, Amoris ergo d[e]dit Albertus Molnár 1626