Soklyósy László (?-1557)

Esztergomi, győri, pozsonyi kanonok.

Hivatkozás: Kollányi 144.

kézírásos bejegyzés

Ladislai de Soklos canonici Jaurien[sis] et Posonien[sis] […]

A hordozókötet adatai