Piarista Rend, Kalocsa rendház
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum (Kalocsa)

 

 

kézírásos bejegyzés

Biblioth. Coloczensis Sch. Piar.
(Bibliotheca Coloczensis Scholarum Piarum)