Walter Gyula (1855-1929)

Esztergomi kanonok, választott püspök, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár könyvtárosa.

Hivatkozás: Kollányi 523.

ex libris pecset

Dr. Walter Gyula
kézírásos bejegyzés, dedikáció

Dr. Walter Gyula cz. püspök Úr Ő Méltóságának tisztelete és hálája jeléül Dr. Lenhossék Mihály
bejegyzés

Walter Gyula m[anu] p[ropria]