Esterházy Imre (1663-1745)

Hercegprímás, esztergomi érsek, pálos rendfőnök.

Hivatkozás: Kollányi 340.

aranyozott, címeres super ex libris, 60x76 mm

felirat: Bibl. Dom. Poson. Archiepis.
(Bibliotheca Domi Posoniensis Archiepiscopalis)