Jaszvitz János Ferenc (?-1763)

Kancelláriai registrator, királyi tanácsos.

Hivatkozás: Némethy 141.

rézmetszetes, címeres ex libris, 55x70 mm

felirat: Iohann Frantz von Iaszvitz
Nicolai