Náprági Demeter (1556-1619)

Esztergomi kanonok, egri nagyprépost, erdélyi püspök, kalocsai érsek.

Hivatkozás: Kollányi 118.

Kapcsolat: Partinger Gáspár (XVII. sz.)

kézírásos bejegyzés

Demetrij Napragj, Praepositj Agrien[sis] m[anu] p[ropria]

A hordozókötet adatai