Dessewffy (Dezseöffy) László (1753-1826)

Touli kanonok.

 
kézírásos bejegyzés

Ladislas Dezsöeffy