Ordódy Tivadar
Robitsek Ferenc
Scitovszky János
Serédi Jusztinián