Alagovich János
Arady János
Bajzáth József
Bánffy Klára
Bärnkopf Ignác
Beckx, Peter Johann
Bélik József
Bethlen Karolina
Beznák Pál
Châlus-Saussat (Chaslus-Saussat), Françoise
Csáky Miklós
De Feltz, Guillaume-Antoine-Francois
Dessewffy László
Draveczky Ferenc
Durguth József
Eberhard, Christian Friedrich
Fangh István
Fuchs Xavér Ferenc
Fuker Frigyes Jakab
Gosztonyi István
Görgei Márton
Grafenberger (Graffenberger) Ádám
Habsburg-Lotharingen, Karl Ambrus von
Helmuth Gáspár
Herrl, Josef Alexander von
Hevánszky Lipót
Imre János
Iványi János
Jordánszky Elek
Kaszaniczky Ádám
Király József
Klinger György
Kollár István
Kollonich László
Kopácsy József
Kovachich Márton György
Kovács (Kovách) Ádám
Krastsenits Mátyás
Láng János Fortunát
Lochner, Georg Wolfgang Karl
Lonovics József
Madutka János Mihály
Migazzi Kristóf Antal
Miklósffy András
Nádasdy Ferenc
Nagy Gábor
Narbonne-Lara, Jean-François
Obizzi, Tommaso
Ordódy János
Palkovics György
Pataki Sámuel
Paunácz Mihály
Perlaki Dávid
Pesina, Václav Michal
Pfingstel (Pfingsztl) Mihály
Pottornyay András
Pyber Benedek
Ribay György
Rimanóczy Ferenc
Rudnay Sándor
Rumy Károly György
Sághy Ferenc
Scitovszky János
Szabó Pál
Szemes György
Szerdahelyi Gábor
Szily Ferenc
Sztankovics Antal
Szvorényi Mihály
Thalabér (Talabér) Boldizsár
Überacker, Wolfgang Christoph von
Ürményi Péter
Veresmarti Vég (Végveresmarti) Sámuel
Viber József