Alagovich János
Arady János
Bajzáth József
Bánffy Klára
Bärnkopf Ignác
Batthyány Alajos
Beckx, Peter Johann
Bélik József
Benyovszky János
Bethlen Karolina
Betzelt Ferenc
Beznák Pál
Bucsegh János
Châlus-Saussat (Chaslus-Saussat), Françoise
Crudy Dániel
Csáky Miklós
Cserei Miklós
De Feltz, Guillaume-Antoine-Francois
Dessewffy László
Draveczky Ferenc
Durguth József
Eberhard, Christian Friedrich
Fangh István
Fuchs Xavér Ferenc
Fuker Frigyes Jakab
Gosztonyi István
Görgei Márton
Grafenberger (Graffenberger) Ádám
Habsburg-Lotharingen, Karl Ambrus von
Helmuth Gáspár
Herrl, Josef Alexander von
Hevánszky Lipót
Imre János
Iványi János
Jordánszky Elek
Kaszaniczky Ádám
Keglevich Zsigmond
Király József
Klinger György
Kollár István
Kollonich László
Kopácsy József
Kovachich Márton György
Kovács (Kovách) Ádám
Krastsenits Mátyás
Láng János Fortunát
Lochner, Georg Wolfgang Karl
Lonovics József
Madutka János Mihály
Migazzi Kristóf Antal
Miklósffy András
Nádasdy Ferenc
Nagy Gábor
Narbonne-Lara, Jean-François
Obizzi, Tommaso
Ordódy János
Palkovics György
Pataki Sámuel
Paunácz Mihály
Perlaki Dávid
Pesina, Václav Michal
Pfingstel (Pfingsztl) Mihály
Pottornyay András
Pyber Benedek
Reszka Flórián
Ribay György
Rimanóczy Ferenc
Rudnay Sándor
Rumy Károly György
Sabel István
Sághy Ferenc
Scitovszky János
Stverteczky Imre
Szabó Pál
Szemes György
Szerdahelyi Gábor
Szilágyi István
Szily Ferenc
Sztankovics Antal
Szvorényi Mihály
Thalabér (Talabér) Boldizsár
Tompa László
Überacker, Wolfgang Christoph von
Ürményi Péter
Veresmarti Vég (Végveresmarti) Sámuel
Viber József