Magasi Németh Gábor, a kép festője

Palkovich László alispán

Anthony Béla polgármester

Csányi Károly, az Iparművészeti Múzeum igazgatója

Meszlényi Zoltán hercegprímási irodaigazgató

Drahos János hercegprímási oldalkanonok

Lepold Antal prelátus kanonok, a könyvtár prefektusa, a kép mecénása

Keményfi K. Dániel volt könyvtárőr

Gerevich Tibor, a Keresztény Múzeum igazgatója

Mátéffy Viktor esztergom-belvárosi plébános. nemzetgyűlési képviselő

Zákonyi Mihály könyvtárőr

Reviczky Elemér esztergomi járási főszolgabíró
 

Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár

Bibliotheca Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis