Lövöldi corvina (1477) - Inc.XV. I. 1/a/I.

Raynerius de Pisis (1116-1161), Pantheologia sive Summa Universae Theologiae

Mátyás király ajándékozta ezt az ősnyomtatványt 1480-ban a lövöldi (ma Városlőd) kartauziaknak.

 
Biblia Pauperum (15. század második fele) - Inc. XV. I. 4.

Károly Ambrus hagyatékából származó 39 levélből álló fametszetes Biblia.

 
Luther-sermo - Inc.S.l.s.a.II.2.

[Ein Sermon auf das Evangelium von dem reichen Mann und dem armen Lazaro]