Arady János
Balassa Pál
Bajzáth József
Bärnkopf Ignác
Bartakovics Pál
Berényi Zsigmond József
Biró Márton
Bódy György
Bogisich Mihály
Boltizár József
Bosnyák István
Crudy Dániel
Cselka Nándor
Dolny István
Drahos János
Durguth József
Erdődy Gábor Antal
Fangh István
Fessler, Joseph
Firmian, Vigilius Augustin Maria von
Frivaisz Mihály Ignác
Fuchs Xavér Ferenc
Gosztonyi István
Görgei Márton
Gusztinyi János
Illyés András József
Illyés István József
Jáklin István Miklós
Jezerniczky Ferenc
Jordánszky Elek
Kántz Lázár
Keglevich Zsigmond
Kéry János
Klimó György
Knauz Nándor
Kohl Medárd
Kollár István
Koller Ignác
Kollonich László
Kopcsányi Mihály
Krautmann József
Kutassy János
Lightfoot, Joseph Barber
Lipthay Antal
Lonovics József
Luzsénszky László
Majer István
Mártonffi György
Maszlaghy Ferenc
Matalics György Ferenc
Mérey Mihály
Meszlényi Zoltán Lajos, Boldog
Migazzi Kristóf Antal
Mossóczy Zakariás
Nádasdy Ferenc
Nagyfalvi Gergely
Náprági Demeter
Olasz Pál
Ordódy Zsigmond Antal
Palásthy Pál
Patacsics (Patachich, Patatics) György
Péterffy Ferenc István
Pongrácz György
Posgay Miklós
Pyber János
Pyber László
Rajner Lajos
Ravasz László
Richvaldszky György
Sinai Miklós
Stock, Simon
Sujánszky Antal
Szabó József
Szászy János
Szentilonay József
Szerdahelyi Gábor
Szondy Pál
Telegdi Miklós
Thomasis, Nikolaus Aliprandi von
Tofeus Mihály
Ürményi Péter
Veresmarti Vég (Végveresmarti) Sámuel
Viber József
Walter Gyula
Werner, Hermann
Varlet, Dominique-Marie
Zbiskó József Károly