Almásy Pál
Andor György
Apáthy Márton
Arady János
Aschner Tivadar
Babóthy Ferencz
Bághy József
Bajzáth József
Balassa Pál
Bánovszki Simon
Bányay László
Bärnkopf Ignác
Baross János
Bartakovics Pál
Báthy László
Batthyány Alajos
Bélik József
Benyovszky János
Berényi Zsigmond József
Béres István
Bogisich Mihály
Boltizár József
Bosnyák István
Braun, Johannes Ernst
Bütner (Bytner) Károly
Bütner (Bytner) Károly
Csáky Miklós
Csárszky István
Cséfalvay Pál
Cselka Nándor
Dankó József Károly
Dedek Crescens Lajos
Dessewffy László
Dolny István
Drahos János
Draveczky Ferenc
Dubovszky György
Dujardin Károly Ferenc
Durguth József
Egri Imre
Eytner, Matthias
Fehér Gyula
Feichtinger János
Fejér Jakab
Felber Gyula
Filó János
Fleischer Elek József
Forgách Pál
Frivaisz Mihály Ignác
Fuchs Xavér Ferenc
Fundelius Vilmos
Giannini, Franz Gregor von
Gigler Károly
Gosztonyi István
Gögh Ferenc
Görgei Márton
Gyulai István
Helmuth Gáspár
Hermann Ágoston
Hollósi György
Horváth Miklós
Hyross János
Illyés András József
Illyés István József
Ipolyi Gáspár
Iványi János
Jáklin István Miklós
Jedlicska Pál
Jeszenszky Kálmán
Jezerniczky Ferenc
Jezsó Mihály
Jordánszky Elek
Juriga János
Kálmándy Bálint
Kanter Károly
Kántz Lázár
Kaszaniczky Ádám
Kecskés János
Keglevich Zsigmond
Kemény László
Király József
Kiss Károly
Kisvárdai Éh Mihály
Kittenberger István
Klimó György
Klinda Teofil
Knauz Nándor
Kollár István
Kollonich Ferenc
Koller Ignác
Kopcsányi Mihály
Kosztolányi István
Kovács (Kovách) Ádám
Kőrösy Zsigmond
Kőszeghy János
Krautmann József
Krotky József
Kubovics Pál
Kussanics György
Láng János Fortunát
Latkóczy György
Lepold Antal
Lippay Lajos
Lipthay Antal
Lollok József
Luzsénszky László
Maierswaldtu (Mayerswaldu, Mayerswald, Mayer), Jiří Jindřich
Majer István
Mally János
Malonyai Pál
Mártonffi György
Massa Elek
Maszlaghy Ferenc
Matalics György Ferenc
Mednyánszky Ferenc László
Melczer András
Mérey Mihály
Mertán János
Mészáros Imre
Mészáros János
Meszlényi Antal
Meszlényi Zoltán Lajos, Boldog
Miskolczy Márton
Monoszlói Gábor
Nádasdy Ferenc
Náprági Demeter
Náray György
Nedeczky Ádám
Nedeczky Imre
Nigrini Ádám
Novák Mihály
Novák Miklós
Nyáry Rudolf
Olasz Pál
Ordódy Gábor
Ordódy Tivadar
Ordódy Zsigmond Antal
Palásthy Pál
Páles Fülöp
Palkovics György
Pantotsek (Pantocsek) József
Paunácz Mihály
Pesina, Václav Michal
Péterffy Ferenc István
Piácsek János
Piloa, Michael Anton
Pistes Tóbiás
Pokorny Emánuel
Pongrácz Gáspár
Pongrácz György
Pór Antal
Posgai János
Posgay Miklós
Pyber János
Pyber László
Radentius, Paulus
Rajner Lajos
Rauscher Jakab
Ravasz István
Révay Pál
Richvaldszky György
Rimanóczy Ferenc
Robik János Alajos
Robitsek Ferenc
Ronkay Antal
Rumer Bálint
Rudnyánszky Sámuel
Rutkay Ignác
Schiffer Ferenc
Smitmer, Franz Paul von
Soklyósy László
Stipsics Ferenc
Stock, Simon
Stverteczky Imre
Sujánszky Antal
Szabó József
Szabó Pál
Szászy János
Szelepcsényi (Szelepcheny) Ferenc
Szemes György
Szentbenedeki Ferenc
Szentilonay József
Szerdahelyi Gábor
Szily Ferenc
Szily István
Szondy Pál
Sztankovics Antal
Telegdi Miklós
Terme, Johann Baptist de
Tiefenthaler József
Tompa László
Turányi Márton
Túri (Turi) Béla
Ungerhoffer József
Ürményi Péter
Valeriáni Ede
Vantsay (Vantsai, Vancsay) János
Venczell Antal
Vépy Benedek
Veres (Ruber) Pál
Vezinger Károly
Viber József
Vranovics (Wranovich) Márton Ignác
Walter Gyula
Wiedermann Károly
Wittola, Marx Anton
Záborszky István
Zádori (Draxler) János
Zbiskó József Károly