Abaffy János
Ady Endre
Ágoston-rend, Augsburg monostor
Ágoston-rend, Klosterneuburg monostor
Ajtai Abod Mihály
Alagovich János
Almásy Pál
Annunciáta Nővérek Kongregációja, Linz
Apáthy Márton
Arkenberg Ágnes
Árva András
Aschner Tivadar
Baán (Bán) Imre
Baghy József
Bajzáth József
Balassa Pál
Balassi Bálint
Bánffy Klára
Bánffy Miklós
Bánovszki Simon
Beckx, Peter Johann
Bedics Ferenc
Bélik József
Bencés Rend, Salzburg apátság
Berényi Zsigmond József
Bethlen Karolina
Biró Márton
Bobrovniczky Ádám
Bogdanóczy Dániel
Bonanus, Procopius Polycarpus
Bonnano, Ignaz Theodor von
Bornemissza Péter
Bosnyák István
Bozzai János
Braun, Johannes Ernst
Buhlovice-i kastély
Budai Péter
Bütner (Bytner) Károly
Csáky Miklós
Csáky Miklós József
Csejtey József
Csernoch János
Dessewffy László
Dolny István
Dravecz Márk József
Draveczky Ferenc
Dujardin Károly Ferenc
Dungel (Dungl) Ferenc
Durguth József
Ebedeczky Lőrinc
Eccard (Eccardus), Abraham
Egri Imre
Etter Jenő
Fangh István
Farkasics (Farkasich) Gergely
Ferences Rend, Esztergom konvent
Ferences Rend, Fülek konvent
Fischer, Johann Adam
Fizek Miklós
Forgách Ferenc
Forgách Pál
Forintos Zsigmond
Forster Gyula
Frivaisz Mihály Ignác
Fuchs Xavér Ferenc
Fuhrmann, Mathias
Fuker (Fucker) András
Garamszőlős, plébánia
Gögh Ferenc
Gömbös Gyula
Grafenberger (Graffenberger) Ádám
Gregorka András
Gusztinyi János
Habsburg-Lotharingen, Karl Ambrus von
Hatala Péter
Heim, Ignaz Michael
Herendics Gergely
Hollósi György
Horvatics János
Hubert István
Hugenstein, Franz Ignaz
Illyés András József
Illyés István József
Imreh Domonkos
Imre János
Ipolyi Gáspár
Iványi János
Jáklin István Miklós
Jepp, Mathias
Jeszenszky Kálmán
Jezerniczky Ferenc
Jezsuita Rend, Bazin misszió
Jezsuita Rend, Bohosudov
Jezsuita Rend, Brno kollégium
Jezsuita Rend, Linz kollégium
Jezsuita Rend, Pozsony kollégium
Jezsuita Rend, Wien kollégium
Joó Balázs
Jordánszky Elek
Juhász Vilmos
Juriga János
Kálmándy Bálint
Kamalduli Rend, Kahlenberg remeteség
Kamalduli Rend, Majk remeteség
Kántz Lázár
Kapucinus Rend, Buda rendház
Kapucinus Rend, Holics rendház
Kapucinus Rend, Pozsony rendház
Karlovszky János
Kármelita Rend, Győr rendház
Kármelita Rend, Szakolca rendház
Kármelita Rend, Il Castagno rendház
Kemény László
Király József
Kirkay Lajos
Klimó György
Klinda Teofil
Klinger György
Koleda György
Kollár István
Kollonich Ferenc
Komáromi Csipkés György
Kopácsy József
Kőrösy Zsigmond
Kőszeghy János
Kovács (Kovách) Ádám
Krastsenits Mátyás
Krotky József
Kubovics Pál
Ladányi Imre
Lamberg, Johann Adam von
Láng János Fortunát
Láng János Mihály
Lang (Paumgartner), Rosina
Latkóczy György
Lenhossék Mihály
I. Lipót
Luctor Imre
Luzsénszky László
Madách Imre
Madutka János Mihály
Majthényi Adolf
Malonyai Pál
Máriássy Ádám
Mártonffi György
Massa Elek
Maszlaghy Ferenc
Matalics György Ferenc
Mérey Mihály
Mészáros Imre
Meszlényi Zoltán Lajos, Boldog
Michalich János József
Miklósffy András
Mindszenty József
Miskolczi Csulyak Gáspár
Mossóczy Zakariás
Muraközi János
Muraközy Mátyás, ifj.
Nagy Gábor
Nagy Zsuzsanna
Náprági Demeter
Náray György
Némethy Lajos
Novák Mihály
Novák Miklós
Oedt, Johann Albert Joseph von
Oláh Miklós
Olasz Pál
Ordódy János
Ordódy Zsigmond Antal
Otrokocsi Fóris Ferenc
Ordódy Tivadar
Palánki Bálint
Palásthy Pál
Palkovics György
Pálos Rend, Tétény kolostor
Pápay János
Papp Ferenc Xavér
Parádi Péter
Partinger Gáspár
Patacsics (Patachich, Patatics) György
Pataki Sámuel
Paunácz Mihály
Payne, Thomas
Pázmány Péter
Pesina, Václav Michal
Petényi Károly
Péterffy Ferenc István
Pfingstel (Pfingsztl) Mihály
Piarista Rend, Kalocsa rendház
Pistes Tóbiás
Pongrácz Gáspár
Pór Antal
Pottornyay András
Pyber Benedek
Pyber László
Ráday Pál
Radentius, Paulus
Radlinger János
Rautenstrauch (Rauttenstrauch), Franz Stephan
Ravasz László
Reichenau, Joseph
Rendek István
Révay Ferenc
Ribay György
Richter András
Richvaldszky György
Rienecker, J. Hermann
Rimanóczy Ferenc
Robitsek Ferenc
Rudnay Sándor
Rumy Károly György
Ruscsák Antal
Rutkay Ignác
Scitovszky János
Seitz, Anton Nikolaus
Serédi Jusztinián
Soklyósy László
Soltész György
Soltész István
Sölder zu Prakenstein
Spánicz (Spanitz) János
Steyrer, Philipp Jakob
Svaiger Antal
Szabó János Ignác
Szabó József
Szabó Pál
Szalay József
Szalkay Ábrahám
Szelepcsényi (Szelepcheny) György
Szelepcsényi (Szelepcheny) Mihály
Szemes György
Szenczi Molnár Albert
Szentilonay József
Szentkereszti János
Szepsy András
Szervita Rend, Pest rendház
Szigeti Gyula István
Szily Ferenc
Szondy Pál
Sztankovics Antal
Szvorényi Mihály
Tábori Pál
Tamási Áron
Tamási Mátyás
Tauber Sándor
Telegdi Miklós
Tiell, Leopold von
Thalabér (Talabér) Boldizsár
Theresianum (Vác)
Tholdt (Thólt, Thold) József Kristóf
Thuróczy Illés
Torkos Justus János
Tóth Keresztély János
Troilo, Carl
Turányi Márton
Túri (Turi) Béla
Tuschleitner Kajetán
Ugróczi Mihály
Újlaki Imre
Urbanek Ádám
Ürményi Péter
Valeriáni Ede
Vaszary Kolos Ferenc
Veres (Ruber) Pál
Veresmarti Vég (Végveresmarti) Sámuel
Vezinger Károly
Viber József
Walter Gyula
Weingruber János György
Wellenzon János
Wolde, Henning von
Zeleméry László
Zichy Jenő
Zitnyánszky Mátyás