Abaffy János
Abaffy (Abbaffy, Abafi) Sándor
Ady Endre
Agónia Christi Társulat (Congregatio Agoniae Christi), Pozsony
Ágoston-rend, Augsburg monostor
Ágoston-rend, Klosterneuburg monostor
Ajtai Abod Mihály
Akács József
Alagovich János
Almássy (Almásy) András
Almásy Pál
Amade Lénárd
Andor György
Angelius István
Angyalosi Ferenc
Annunciáta Nővérek Kongregációja, Linz
Apáthy Márton
Arkenberg Ágnes
Árva András
Aschenbrier Antal
Aschner Tivadar
Baán (Bán) Imre
Babóthy Ferencz
Bághy József
Bajzáth József
Balassa Gábor
Balassa Pál
Balassi Bálint
Ballus György
Balogh László
Bándy Endre
Bánffy Klára
Bánffy Miklós
Bánovszki Simon
Bányay László
Baranyai Pál
Bargár György
Baross János
Báthy László
Batthyány Alajos
Beckx, Peter Johann
Bedics Ferenc
Bélik József
Benáczy László
Bencés Rend, Göttweig apátság
Bencés Rend, Pannonhalma apátság
Bencés Rend, Salzburg apátság
Benyovszky János
Berényi Zsigmond József
Béres István
Bethlen Karolina
Betzelt Ferenc
Beznák Pál
Bíró Ferenc
Biró Márton
Bober Krizosztom
Bobrovniczky Ádám
Bódy György
Bogisich Mihály
Bogdanóczy Dániel
Bonanus, Procopius Polycarpus
Bonanno, Ignaz Theodor von
Bornemissza Péter
Borsothy Sámuel
Bosnyák István
Bossányi István
Bozzai János
Böhm János
Bölöni Sámuel
Braun Bernát
Braun, Johannes Ernst
Brean Lipót Ignác
Buchner Antal
Buchnerné Nyárasdy Ilona
Bucsegh János
Buda Ignác
Budai Péter
Buhlovice-i kastély
Bütner (Bytner) Károly
Cronenfels, Franz Wenzel Stephan
Crudy Dániel
Czekelius Simon
Csáky Miklós
Csáky Miklós József
Csárszky István
Cséfalvay Pál
Csejtey József
Cselka Nándor
Cserei Miklós
Csomós Mihály
Csernoch János
Dedek Crescens Lajos
Degré Lajos
Dessewffy László
Diószegi Kalmár Pál
Divéky Sándor
Dolny István
Dömösi (Demesius) Gergely
Drahos János
Dravecz Márk József
Draveczky Ferenc
Dubovszky György
Dujardin Károly Ferenc
Dungel (Dungl) Ferenc
Durguth József
Dvorák Julián
Ebedeczky Lőrinc
Eccard (Eccardus), Abraham
Egri Imre
Elsasser (Rétháti) Gyula
Etter Jenő
Fábry Márton
Fangh István
Farkasics (Farkasich) Gergely
Feichtinger János
Fejér Jakab
Felber Gyula
Ferences Rend, Esztergom konvent
Ferences Rend, Fülek konvent
Ferences Rend, Pozsony konvent
Filó János
Filovics Márton
Fischer, Johann Adam
Fizek Miklós
Fleischer Elek József
Forgách Ferenc
Forgách Pál
Forintos Zsigmond
Forster Gyula
Frivaisz Mihály Ignác
Fuchs Xavér Ferenc
Fuhrmann, Mathias
Fuker (Fucker) András
Garamszőlős, plébánia
Gattermayr, Johannes Karl
Gögh Ferenc
Gömbös Gyula
Görög István
Grafenberger (Graffenberger) Ádám
Gregorka András
Guba Pál
Gusztinyi János
Gyergye (Gergye) János
Győrfy K. József
Győri Vilmos
Gyulaffy Zsuzsanna
Gyulai Ferenc
Gyulai István
Gyürki Vince
Habsburg-Lotharingen, Karl Ambrus von
Hajnal Mátyás
Halassy Pál
Harmat Artúr
Hatala Péter
Heim, Ignaz Michael
Herendics Gergely
Hinck, Johann Jacob
Hodík Dániel
Holler von Doblhoff, Ferdinand
Holló Kornél
Hollósi György
Holub József
Horvatics János
Hölgyi Gáspár
Höpfner, Sebastian Wolfgang
Hrabovszky József
Hruskay Tamás
Hubert István
Hubinyi Ferenc
Hudyma Emil
Hyross János
Hugenstein, Franz Ignaz
Illyés András József
Illyés István József
Imre János
Imreh Domonkos
Imreh Sámuel
Ipolyi Gáspár
Iványi János
Jáklin István Miklós
Jepp, Mathias
Jeszenszky Kálmán
Jezerniczky Ferenc
Jezsó Mihály
Jezsuita Rend, Bazin missziós állomás
Jezsuita Rend, Bohosudov
Jezsuita Rend, Brno kollégium
Jezsuita Rend, Einsiedeln
Jezsuita Rend, Esztergom missziós állomás
Jezsuita Rend, Gorizia kollégium
Jezsuita Rend, Krems kollégium
Jezsuita Rend, Linz kollégium
Jezsuita Rend, Pozsony kollégium
Jezsuita Rend, Pozsony rezidencia
Jezsuita Rend, Siena kollégium
Jezsuita Rend, Trencsén kollégium
Jezsuita Rend, Wien kollégium
Jezsuita Rend, Wien professzusház
Joó Balázs
Jordánszky Elek
Jósika János
Juhász Vilmos
Juragha István
Juriga János
Káldi György
Kálmándy Bálint
Kamalduli Rend, Kahlenberg remeteség
Kamalduli Rend, Majk remeteség
Kántz Lázár
Kapronczay János
Kapucinus Rend, Buda rendház
Kapucinus Rend, Holics rendház
Kapucinus Rend, Máriabesnyő rendház
Kapucinus Rend, Pozsony rendház
Kapucinus Rend, Wien rendház
Karlovszky János
Kármelita Rend, Győr rendház
Kármelita Rend, Il Castagno rendház
Kármelita Rend, Neustadt rendház
Kármelita Rend, Sankt Pölten rendház
Kármelita Rend, Szakolca rendház
Károlyi István
Kassai Királyi Állami Jogakadémia. Könyvtár
Kecskés János
Keglevich Zsigmond
Kemény László
Kendeffi Elek
Kéry János
Khienburg, Georgius
Király József
Kirkay Lajos
Kisvárdai Éh Mihály
Klein József
Klimó György
Klinda Teofil
Klinger György
Knaus (Cnaus, Cnauss), Johann Jakob
Kohl Medárd
Koleda György
Kollár István
Kollonich Ferenc
Komáromi Csipkés György
Kondor Lőrinc
Kopácsy József
Kopcsányi Gáspár
Kopcsányi Mihály
Kosztolányi István
Kovács (Kovách) Ádám
Kőrösy Zsigmond
Kőszeghy János
Kőváry György
Krajcsirovics János
Krastsenits Mátyás
Krautmann József
Krotky József
Kubik István
Kubovics Pál
Kussanics György
Labenszky Márton
Ladányi Imre
Lamberg, Johann Adam von
Láng János Fortunát
Láng János Mihály
Lang (Paumgartner), Rosina
Latkóczy György
Lenhossék Mihály
Libertiny Sámuel
I. Lipót
Lippay György
Lippay Lajos
Lipthay Antal
Lobkowicz, Ladislav Popel z
Lollok József
Lósy (Lósi) Imre
Luctor Imre
Luzsénszky László
Madách Imre
Madutka János Mihály
Majer István
Majthényi Adolf
Malonyai Pál
Máriássy Ádám
Mártonffi György
Massa Elek
Maszlaghy Ferenc
Matalics György Ferenc
Mednyánszky Ferenc László
Megiser, Valentin Ferdinand
Melczer András
Mérey Mihály
Mertán János
Mészáros Imre
Meszlényi Zoltán Lajos, Boldog
Michalich János József
Mihalovics Mátyás
Miklósffy András
Miklósffy Imre
Mindszenty József
Minorita Rend, Nagyenyed rendház
Miskolczi Csulyak Gáspár
Miskolczy Márton
Miskóltzi (Miskolczi) János
Miticzky Miklós Ferenc
Monoszlói Gábor
Mossóczy Zakariás
Muraközi János
Muraközy Mátyás, ifj.
Mutz Sebestyén
Nagyfalvi Gergely
Nagy Gábor
Nagy Gáspár
Nagy Zsuzsanna
Náprági Demeter
Náray György
Nedeczky Ádám
Nedeczky Imre
Némethy Lajos
Neumayer Mihály
Nigrini Ádám
Novák Mihály
Novák Miklós
Oedt, Johann Albert Joseph von
Oláh Miklós
Olasz Pál
Ondrejkovics Bálint
Ordódy Gábor
Ordódy János
Ordódy Zsigmond Antal
Ordódy Tivadar
Otrokocsi Fóris Ferenc
Palánki Bálint
Palásthy Pál
Páles Fülöp
Palkovics György
Pálos Rend, Tétény kolostor
Pálos Rend, Várad kolostor
Pantotsek (Pantocsek) József
Pápay János
Papp Ferenc Xavér
Parádi Péter
Partinger Gáspár
Patacsics (Patachich, Patatics) György
Pataki Sámuel
Paunácz Mihály
Pausz József
Payne, Thomas
Pázmány Péter
Peczkó Antal
Pesina, Václav Michal
Petényi Károly
Péterffy Ferenc István
Pfingstel (Pfingsztl) Mihály
Piacsek Antal
Piácsek János
Piarista Rend, Kalocsa rendház
Pistes Tóbiás
Pokorny Emánuel
Pongrácz Gáspár
Pongrácz György
Pór Antal
Posgai János
Posgay Miklós
Pottornyay András
Pozsonypüspöki, plébánia
Privigye, plébánia
Pyber Benedek
Pyber János
Pyber László
Ráday Pál
Radentius, Paulus
Radics István
Radlinger János
Rauscher Jakab
Rautenstrauch (Rauttenstrauch), Franz Stephan
Ravasz István
Ravasz László
Reichenau, Joseph
Reiner János
Rendek István
Reszka Flórián
Révay Ferenc
Reviczky Elemér
Ribay György
Richter András
Richvaldszky György
Rienecker, J. Hermann
Rimanóczy Ferenc
Robik János Alajos
Robitsek Ferenc
Ronkay Antal
Rotári János
Rudnay Sándor
Rudnyánszky Sámuel
Rumer Bálint
Rumy Károly György
Ruscsák Antal
Rutkay Ignác
Ruziczka (Ruschitzka), Anton
Schütter, Kaspar
Scitovszky János
Seitz, Anton Nikolaus
Selmecbánya, plébánia
Serédi Jusztinián
Seyler József Antal
Sigmar, Sebastian
Sinai Miklós
Soklyósy László
Soltész György
Soltész István
Sölder zu Prakenstein
Spánicz (Spanitz) János
Sterlegg, Johann Matthias von
Steyrer, Philipp Jakob
Stipsics Ferenc
Stodola Ida Éva
Stverteczky Imre
Svaiger Antal
Szabó Ferenc
Szabó János
Szabó József
Szabó Pál
Szalay Anna Katalin
Szalay József
Szalkay Ábrahám
Szászy János
Szathmáry Domonkos
Széchényi Kollégium (Buda)
Szelei György
Szelepcsényi (Szelepcheny) Ferenc
Szelepcsényi (Szelepcheny) György
Szelepcsényi (Szelepcheny) Mihály
Széless György
Szemes György
Szenczi Molnár Albert
Szentbenedeki Ferenc
Szentilonay József
Szentkereszti János
Szepsy András
Szervita Rend, Pest rendház
Szigeti Gyula István
Szilágyi István
Szily Ferenc
Szily István
Szondy Pál
Sztachó Pál
Sztankovics Antal
Szvorényi Mihály
Tábori Pál
Tamási Áron
Tamási Mátyás
Tauber Sándor
Telegdi Miklós
Terstyánszky Dániel
Tessedik István
Tiefenthaler József
Tiell, Leopold von
Thalabér (Talabér) Boldizsár
Theresianum (Vác)
Tholdt (Thólt, Thold) József Kristóf
Thuróczy Illés
Tofeus Mihály
Tompa László
Torkos Justus János
Tóth Keresztély János
Tóth (Tótt) Mihály
Török András
Trabalik János
Trinitárius Rend, Wien konvent
Troilo, Carl
Turányi Márton
Túri (Turi) Béla
Tuschleitner Ferenc
Ugróczi Mihály
Ugróczi Mihály
Újlaki Imre
Ungerhoffer József
Urbanek Ádám
Üreghy János Ferenc
Ürményi Péter
Vajda László
Valeriáni Ede
Vándor (Vassicsek) József
Vantsay (Vantsai, Vancsay) János
Vaszary Kolos Ferenc
Vayer Lajos
Venczell Antal
Vépy Benedek
Verebélyi László
Veres (Ruber) Pál
Veresmarti Vég (Végveresmarti) Sámuel
Vezinger Károly
Viber József
Vörös Csillagkeresztes Lovagok, Pozsony
Vranovics (Wranovich) Márton Ignác
Walter Gyula
Weingruber János György
Wellenzon János
Werdenich (Werdenics) Endre
Werner, Hermann
Windhag, Johann Joachim Enzmilner von
Wolde, Henning von
Záborszky István
Zachár András
Zákonyi Mihály
Zászlós Márta
Zbiskó József Károly
Zeleméry László
Zichy Jenő
Zsitnyánszky Mátyás