Abaffy János
Ady Endre
Ágoston-rend, Augsburg monostor
Ajtai Abod Mihály
Almásy Pál
Annunciáta Nővérek Kongregációja, Linz
Apáthy Márton
Árva András
Aschner Tivadar
Baghy József
Balassi Bálint
Bánffy Klára
Bánffy Miklós
Bánovszki Simon
Bedics Ferenc
Berényi Zsigmond József
Bethlen Karolina
Bogdanóczy Dániel
Bonanus, Procopius Polycarpus
Bonnano, Ignaz Theodor von
Bornemissza Péter
Bozzai János
Buhlovice-i kastély
Budai Péter
Csernoch János
Dessewffy László
Dolny István
Draveczky Ferenc
Dujardin Károly Ferenc
Durguth József
Ebedeczky Lőrinc
Eccard (Eccardus), Abraham
Egri Imre
Etter Jenő
Fangh István
Farkasics (Farkasich) Gergely
Ferences Rend, Esztergom konvent
Fischer, Johann Adam
Fizek Miklós
Forgách Ferenc
Forgách Pál
Forintos Zsigmond
Forster Gyula
Frivaisz Mihály Ignác
Fuhrmann, Mathias
Gregorka András
Gusztinyi János
Habsburg-Lotharingen, Karl Ambrus von
Hatala Péter
Herendics Gergely
Hollósi György
Horvatics János
Hubert István
Hugenstein, Franz Ignaz
Illyés András József
Illyés István József
Ipolyi Gáspár
Iványi János
Jáklin István Miklós
Jeszenszky Kálmán
Jezerniczky Ferenc
Jezsuita Rend, Bazin misszió
Jezsuita Rend, Bohosudov
Jezsuita Rend, Brno kollégium
Jezsuita Rend, Linz kollégium
Jezsuita Rend, Pozsony kollégium
Joó Balázs
Jordánszky Elek
Juriga János
Kamalduli Rend, Kahlenberg remeteség
Kamalduli Rend, Majk remeteség
Kántz Lázár
Kapucinus Rend, Buda rendház
Kapucinus Rend, Pozsony rendház
Karlovszky János
Kármelita Rend, Győr rendház
Kármelita Rend, Szakolca rendház
Kármelita Rend, Il Castagno rendház
Kemény László
Király József
Kirkay Lajos
Klimó György
Klinda Teofil
Klinger György
Koleda György
Komáromi Csipkés György
Kopácsy József
Kőrösy Zsigmond
Kőszeghy János
Kovács (Kovách) Ádám
Krastsenits Mátyás
Krotky József
Lamberg, Johann Adam von
Láng János Fortunát
Láng János Mihály
Lang (Paumgartner), Rosina
Latkóczy György
Lenhossék Mihály
Luctor Imre
Luzsénszky László
Madách Imre
Majthényi Adolf
Malonyai Pál
Massa Elek
Maszlaghy Ferenc
Mérey Mihály
Mészáros Imre
Meszlényi Zoltán Lajos, Boldog
Michalich János József
Miklósffy András
Miskolczi Csulyak Gáspár
Mossóczy Zakariás
Muraközi János
Nagy Gábor
Nagy Zsuzsanna
Náprági Demeter
Náray György
Némethy Lajos
Novák Miklós
Oedt, Johann Albert Joseph von
Oláh Miklós
Olasz Pál
Ordódy János
Ordódy Zsigmond Antal
Otrokocsi Fóris Ferenc
Ordódy Tivadar
Palánki Bálint
Palásthy Pál
Palkovics György
Pálos Rend, Tétény kolostor
Papp Ferenc Xavér
Parádi Péter
Partinger Gáspár
Patacsics (Patachich, Patatics) György
Paunácz Mihály
Pesina, Václav Michal
Péterffy Ferenc István
Piarista Rend, Kalocsa rendház
Pistes Tóbiás
Pongrácz Gáspár
Pór Antal
Pottornyay András
Pyber Benedek
Pyber László
Ráday Pál
Radentius, Paulus
Radlinger János
Rautenstrauch (Rauttenstrauch), Franz Stephan
Ravasz László
Rendek István
Révay Ferenc
Ribay György
Richter András
Richvaldszky György
Rienecker, J. Hermann
Rimanóczy Ferenc
Robitsek Ferenc
Rumy Károly György
Ruscsák Antal
Rutkay Ignác
Scitovszky János
Serédi Jusztinián
Soklyósy László
Soltész György
Szabó János Ignác
Szabó Pál
Szalay József
Szentkereszti János
Szelepcsényi (Szelepcheny) Mihály
Szenczi Molnár Albert
Szepsy András
Szigeti Gyula István
Szily Ferenc
Szondy Pál
Sztankovics Antal
Szvorényi Mihály
Tábori Pál
Tamási Áron
Tamási Mátyás
Telegdi Miklós
Tiell, Leopold von
Thalabér (Talabér) Boldizsár
Tholdt (Thólt, Thold) József Kristóf
Thuróczy Illés
Tóth Keresztély János
Troilo, Carl
Turányi Márton
Ürményi Péter
Valeriáni Ede
Vaszary Kolos Ferenc
Veres (Ruber) Pál
Veresmarti Vég (Végveresmarti) Sámuel
Walter Gyula
Zeleméry László
Zitnyánszky Mátyás